בית חם לעסקים ואנשים שנותן מענה, שירותים  פיננסים, שירותי ניהול, ייעוץ והתייעלות לעסקים ועצמאיים למיניהם.
לרוב העסקים ומשקי הבית בישראל חסר את הידע ,המשאבים הנחושים ,הכלכליים והמקצועיים בשביל להתמודד עם האתגרים השונים.
לאור זאת הקמנו את משרד נווה מדבר המתאימים מעטפת שירות אינדיבידואלית לצרכים שלך עם הדגשת חוזקות העסק טיפול בחולשות והנגשת שירותים מקצועיים שיגבו את הפעילות העסקית.